Βασικοί Όροι του Digital Marketing

SHARE THE ❤️

SHARE THE ❤️

Profile picture for user Sotiris Oikonomopoulos
Last Update: • Reading Time
Ετικέτες:

Το Ψηφιακό Μάρκετινγκ είναι ένας τομέας που συνεχώς εξελίσσεται. Κάτω από την ‘ομπρέλα’ του Digital Marketing βρίσκεται ένα ευρύ φάσμα κλάδων και ειδικοτήτων. Υπάρχουν έτσι πολλοί όροι και  ακρωνύμια που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τις διάφορες πτυχές του επαγγέλματος.
Ο μεγάλος αριθμός των διαφορετικών αυτών όρων δημιουργεί δυσκολίες, είναι όμως σημαντικό να μπορεί κανείς να κατανοήσει  τη σημασία τους.
Για να σε βοηθήσουμε, έχουμε αναπτύξει αυτό το σύντομο λεξικό των πιο σημαντικών όρων του Digital Marketing. Για να σε διευκολύνουμε ακόμα πιο πολύ το έχουμε χωρίσει σε κατηγορίες.

Σημειώστε ότι οι όροι/ακρωνύμια έχουν τοποθετηθεί με αλφαβητική σειρά σε κάθε κατηγορία.

Μάρκετινγκ Αναζητήσεων

AOV

Average Order Value / Μέση Αξία Παραγγελίας: Είναι η μέση τιμή της αξίας των παραγγελιών που έχουν πραγματοποιηθεί.

BH

Black Hat Hacker: Είναι άτομα (hacker) που αυξάνουν την SEO κατάταξη της σελίδας τους με παράνομα μέσα / τεχνικές. Ο όρος black hat είναι πιο γενικός και χαρακτηρίζει γενικά κακόβουλες πρακτικές hacking κλπ.

BL

Backlink: Όταν ένας σύνδεσμος οδηγεί σε μία άλλη σελίδα ονομάζεται backlink.

BR

Bounce rate / Ποσοστό Εγκατάλειψης: Είναι το ποσοστό των ατόμων που επισκέπτονται μια ιστοσελίδα και την εγκαταλείπουν αμέσως, χωρίς να πραγματοποιήσουν κάποια άλλη ενέργεια. Οι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν αυτό το ποσοστό είναι πολλοί. Οι πιο κοινοί είναι άσχετο ή κακής ποιότητας περιεχόμενο, σε συνδυασμό με μη επαρκές επίπεδο εμπειρίας χρήστη.

CAC

Customer acquisition cost / Κόστος απόκτησης πελατών: Είναι το κόστος  απόκτησης ενός νέου πελάτη μέσα από τις δραστηριότητες μάρκετινγκ.

CAPTCHA

Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart: Είναι μία πλήρως αυτοματοποιημένη μέθοδος που χρησιμοποιείται για να ξεχωρίζει αν ένας χρήστης είναι άνθρωπος ή robot.

DFO

Data Feed Optimization / Βελτιστοποίηση Ροής Δεδομένων: Είναι η διαδικασία βελτιστοποίησης των δεδομένων των προϊόντων - υπηρεσιών μιας ιστοσελίδας, τα οποία διαμορφώνουν τη συμπεριφορά και την απόδοση των διαφημίσεων.  

DKI

Dynamic Keyword Insertion / Δυναμική Εισαγωγή Λέξεων Κλειδιών: Είναι μία λειτουργία που παρέχεται από τις Google Ads, το Microsoft Adcenter και τη Yahoo. Πρόκειται για μία προηγμένη λειτουργία με την οποία ενημερώνεται δυναμικά το διαφημιστικό σας κείμενο, για να συμπεριλάβει μία από τις λέξεις-κλειδιά που αντιστοιχεί σε κάποιον από τους όρους αναζήτησης του πελάτη.

DLR

Deep Link Ratio: Είναι ο λόγος σε ποσοστό επί τοις εκατό, όλων των Backlinks, με όσα οδηγούν σε άλλες σελίδες μιας ιστοσελίδας εκτός της αρχικής.

DMP

Data Management Platform / Πλατφόρμα Διαχείρισης Δεδομένων: Είναι η πλατφόρμα που χρησιμοποιείται για την συλλογή και την διαχείριση δεδομένων, κυρίως για σκοπούς Digital Marketing.

DR

Direct Response / Άμεση Απόκριση: Είναι μία τεχνική μάρκετινγκ η οποία είναι ειδικά σχεδιασμένη ώστε να προσελκύει και να προτρέπει την άμεση απόκριση των πελατών σε προσφορές της επιχείρησης.  Αντίθετα με άλλους τύπους μάρκετινγκ, ο χρόνος που χρειάζεται για να λάβουμε μετρήσιμα αποτελέσματα είναι ελάχιστος. Δουλεύει καλά σε συγκεκριμένα σενάρια.

DS

Directory Submission: Είναι η διαδικασία καταχώρησης της διεύθυνσης (URL) μιας ιστοσελίδας  σε καταλόγους επιχειρήσεων ή ιστοσελίδων, με σκοπό, συνήθως, την δημιουργία backlinks. 

CLV or CLTV

Customer lifetime value / Συνολική αξία πελάτη: Είναι η συνολική αξία ενός πελάτη για την εταιρεία, κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους. Αυτή είναι συνήθως υψηλότερη σε επιχειρήσεις που έχουν υψηλά ποσοστά μόνιμων/πιστών πελατών.

CPC

Cost Per Click / Κόστος Ανά Κλικ:  Είναι το κόστος για κάθε κλικ που γίνεται σε μια διαφήμιση, σε καμπάνιες PPC (πχ Google Ads, Bing Ads, Facebook Ads).

EPM

Earning Per Month / Έσοδα ανά Μήνα: Είναι τα έσοδα μιας επιχείρησης ανά μήνα.

GA

Google Analytics:  Είναι η δημοφιλής πλατφόρμα ανάλυσης δεδομένων και επισκεψιμότητας της Google. Είναι μια δωρεάν υπηρεσία (υπάρχει και επί πληρωμή για μεγάλες επιχειρήσεις), η οποία παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες των χρηστών σε μια ιστοσελίδα. Τα Google Analytics καταγράφουν την κίνηση σε μια ιστοσελίδα και την αλληλεπίδραση των χρηστών με αυτήν, ενώ επιτρέπουν και την συλλογή δεδομένων.

LPO

Landing Page Optimization / Βελτιστοποίηση Σελίδας Προορισμού: Είναι η διαδικασία βελτιστοποίησης της σελίδας προορισμού, ώστε να διασφαλιστούν τα υψηλότερα δυνατά ποσοστά μετατροπών από τους χρήστες που τις επισκέπτονται. 

LTKW

Long Tail Keywords: Είναι φράσεις που αποτελούνται από 3 και παραπάνω λέξεις κλειδιά. Οι φράσεις αυτές συνήθως αφορούν πολύ συγκεκριμένες αναζητήσεις σε μηχανές αναζήτησης.

MTO

Meta Tags Optimization: Τα meta tag είναι στοιχεία της HTML που βοηθούν στην παροχή κάποιων συγκεκριμένων δεδομένων (metadata) σε μία ιστοσελίδα. Meta Tags Optimization ονομάζεται η βελτιστοποίηση αυτών των meta tags μιας ιστοσελίδας.

NSEO

Negative SEO: Σημαίνει την χρήση παράνομων μέσων (black hat) για την υποβάθμιση της κατάταξης των ανταγωνιστών σε μηχανές αναζήτησης.

OBL

Outbound Link: Είναι συνδεσμοι (links) που οδηγούν τον χρήστη σε άλλες ιστοσελίδες, εκτός της δικής μας.

PPC

Pay-per-click / Πληρωμή ανα κλικ: Είναι μια μέθοδος διαφήμισης όπου ο διαφημιζόμενος χρεώνεται ανά κλικ. Σε αυτή τη μέθοδο, η πληρωμή γίνεται μόνο όταν κάποιος χρήστης κάνει κλικ στην διαφήμιση. Το Google Ads είναι από τις πιο γνωστές πλατφόρμες που λειτουργούν με αυτή τη μέθοδο.

PVs

Page views / Επισκέψεις Σελίδας: Είναι ένας αριθμός που αντιπροσωπεύει πόσες φορές επισκέπτονται οι χρήστες μία σελίδα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

SEM

Search engine marketing / Μάρκετινγκ Μηχανών Αναζήτησης: Είναι η  χρήση μηχανών αναζήτησης, όπως της Google, για προώθηση προϊόντων/υπηρεσιών σε στοχευμένα κοινά. Αυτή γίνεται είτε μέσω SEO (δείτε την επεξήγηση κάτω) είτε με μεθόδους διαφήμισης επί πληρωμή όπως PPC. Χρησιμοποιείται για να αυξηθεί η ποσότητα ποιοτικής κυκλοφορίας μιας  ιστοσελίδας.

SEO

Search engine optimization / Βελτιστοποίηση Μηχανών Αναζήτησης: Η βελτιστοποίηση μιας ιστοσελίδας για να εμφανίζεται σε υψηλές θέσεις όταν οι χρήστες αναζητούν περιεχόμενο σε μηχανές αναζήτησης, κάτι που βοηθάει σημαντικά αυξάνοντας τον αριθμό των επισκέψεων στην ιστοσελίδα.

SERPs

Search engine results pages / Σελίδες αποτελεσμάτων μηχανών αναζήτησης: Οι σελίδες των αποτελεσμάτων που εμφανίζονται όταν αναζητάτε μία λέξη κλειδί η μία φράση κλειδί στην Google, Bing και άλλες μηχανές αναζήτησης. Η Google συνεχώς εμπλουτίζει την σελίδα των SERPs με σκοπό να την κάνει όσο πιο χρήσιμη γίνεται στους χρήστες σε κάθε αναζήτηση. Χάρτες, έτοιμες απαντήσεις, πίνακες ακόμα και μίνι apps όπως calculators έχουμε δει στα αποτελέσματα της Google.

UV

Unique visitor / Μοναδικοί επισκέπτες: Είναι ο αριθμός των διαφορετικών χρηστών που επισκέπτονται μία ιστοσελίδα τουλάχιστον μία φορά σε ένα καθορισμένο χρονικό πλαίσιο.

Μάρκετινγκ Περιεχομένου, Κοινωνικής Δικτύωσης και Εμπειρίας Χρήστη

A/B Testing ή Split Testing

Είναι η διαδικασία με την οποία συγκρίνονται δύο διαφορετικές εκδόσεις μιας συγκεκριμένης μεταβλητής για να υπολογιστεί ποιά λειτουργεί πιο αποδοτικά. Αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται προκειμένου, συγκεντρώνοντας δεδομένα από τα τεστ, να βελτιστοποιηθεί το περιεχόμενο και οι ενέργειες μάρκετινγκ.

AIDA

Attention, Interest, Desire, Action/ Προσοχή, Ενδιαφέρον, Επιθυμία, Δράση: Είναι η διαδρομή που κάνει ένας καταναλωτής και αποτελείται από 4 βήματα. Το 1ο βήμα είναι όταν το brand τραβάει την προσοχή του καταναλωτή για πρώτη φορά. Το 2ο βήμα είναι όταν ο καταναλωτής αρχίζει να ενδιαφέρεται. Το επόμενο βήμα είναι όταν του δημιουργείται η επιθυμία να αποκτήσει το προϊόν ή την υπηρεσία και το τελευταίο βήμα είναι η αγορά ή κάποια άλλη ενέργεια που επιθυμεί το brand.

B2B

Business-to-business / Επιχείρηση προς Επιχείρηση: Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια επιχείρηση που συνήθως παρέχει προϊόντα/υπηρεσίες σε άλλες επιχειρήσεις/ οργανισμούς.  

B2C

Business-to-consumer / Επιχείρηση προς καταναλωτή: Χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια επιχείρηση που συνήθως παρέχει προϊόντα/υπηρεσίες απευθείας σε καταναλωτές. 

BANT

Budget, Authority, Need, Timeline / Προϋπολογισμός, Εξουσία, Ανάγκη, Χρονοδιάγραμμα: Η φόρμουλα BANT χρησιμοποιείται για να αποφασιστεί αν οι πιθανοί πελάτες έχουν το budget, την εξουσία, την ανάγκη καθώς και το χρονικό περιθώριο για να αγοράσουν αυτό που εμπορεύεται η επιχείρηση.

CMS

Content Management System/ Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου: Πρόκειται για μία διαδικτυακή εφαρμογή που είναι ειδικά σχεδιασμένη για να κάνει την διαδικασία της δημιουργίας, της επεξεργασίας και της διαχείρισης μιας ιστοσελίδας εύκολη ακόμα και για χρήστες χωρίς πολλές τεχνικές γνώσεις. Μερικά γνωστά Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου είναι το WordPress και το Drupal.

CRM

Customer Relationship Management / Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων: Είναι ένα σύστημα για την διαχείριση όλων των σχέσεων και των αλληλεπιδράσεων μιας επιχείρησης με τους πελάτες της, πάντα με στόχο την βελτιστοποίηση τους. Ένα σύστημα CRM μπορεί ακόμα να βοηθήσει την επιχείρηση να κρατήσει επαφή με τους πελάτες της και να αυξήσει τα κέρδη της.

COS

Content optimization system / Σύστημα Βελτιστοποίησης Περιεχομένου: Μία πλατφόρμα λογισμικού που εστιάζει στην βελτιστοποίηση περιεχομένου για να προσφέρει μία εξ ολοκλήρου προσωποποιημένη εμπειρία διαδικτύου στους πελάτες.

CPA

Cost Per Action/ Κόστος ανά Ενέργεια: Είναι ένα διαφημιστικό μοντέλο με βάση το οποίο ο διαφημιστής πληρώνει μόνο την ενέργεια που κάνει κάποιος, όπως ένα κλικ ή μία αγορά.

CPL

Cost Per Lead / Κόστος ανά Ενδιαφερόμενο Χρήστη: Lead, είναι ένας χρήστης ο οποίος ενδιαφέρεται για το προϊόν ή την υπηρεσία που παρέχει η επιχείρηση και έχει αφήσει κάποιο στοιχείο επικοινωνίας με αυτή ώστε να υπάρξει περαιτέρω επικοινωνία - πώληση από την πλευρά της επιχείρησης. Το κόστος της απόκτησης ενός ενδιαφερόμενου χρήστη ή δυνητικού πελάτη, ορίζεται από το Cost per Lead.

CR

Conversion Rate / Ποσοστό Μετατροπών: Είναι το ποσοστό επί τοις εκατό, των πελατών που ολοκλήρωσαν μία επιθυμητή ενέργεια, όπως μία πώληση σε σχέση με όλους όσους αλληλεπίδρασαν με την προωθητική ενέργεια.

CRO

Conversion rate optimization / Βελτιστοποίηση ποσοστών μετατροπής: Είναι η βελτιστοποίηση των ενεργειών μάρκετινγκ και του ψηφιακού περιεχομένου για την απόκτηση περισσότερων μετατροπών/πωλήσεων.

CTA

Call-to-action: Είναι οτιδήποτε προτρέπει τον χρήστη να κάνει άμεσα κάποια ενέργεια συνήθως με την μορφή κάποιας οδηγίας ή παραίνεσης. Το Call to Action μπορεί να είναι ένα κουμπί ή μπορεί να είναι ακόμα και μία πρόταση η οποία κατευθύνει τον χρήστη προς μια συγκεκριμένη ενέργεια.

CTR

Click-through rate: Το ποσοστό των χρηστών που έκαναν κλικ σε μια διαφήμιση / ανάρτηση σε σχέση με τον συνολικό αριθμό ατόμων που είδαν το συγκεκριμένο περιεχόμενο.

DM

Direct mail/Direct message / Απευθείας μήνυμα: Αυτός είναι ένας τρόπος επικοινωνίας στο μάρκετινγκ που επιτυγχάνεται είτε μέσω ανταλλαγής προσωπικών μηνυμάτων απευθείας με τον καταναλωτή, είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας είτε μέσω απευθείας μηνυμάτων σε κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook Messenger ή το Twitter.

GIS

Google Image Search / Αναζήτηση Εικόνων Google: Είναι η διαδικασία αναζήτησης εικόνων στην Google.

IM

Internet Marketing ή Online Marketing: Πρόκειται για το Marketing που γίνεται για την προώθηση των υπηρεσιών ή και των προϊόντων μιας επιχείρησης στο διαδίκτυο, κάνοντας χρήση εργαλείων που βοηθούν την αύξηση της επισκεψιμότητας, των leads και των πωλήσεων.

KISS

Keep It Simple Stupid: Αποτελεί μια βασική αρχή η οποία υποδηλώνει ότι πρέπει όλα να είναι όσο πιο απλά γίνεται  χωρίς καθόλου περιττά και περίπλοκα στοιχεία. Η αρχή αυτή έχει εφαρμογή από το μάρκετινγκ μέχρι και τον προγραμματισμό.  

KPI

Key performance indicator / Κύριος Δείκτης Επίδοσης: Οι Κύριοι Δείκτες Επιδόσεων είναι αναπόσπαστο κομμάτι του Ψηφιακού Μάρκετινγκ αφού προσφέρουν μετρήσεις, δεδομένα και σημεία αναφοράς για την βελτίωση διαδικασιών, εκστρατειών και περιεχομένου. Για παράδειγμα, στα κοινωνικά δίκτυα KPI θα μπορούσε να είναι ο αριθμός των likes που παράγει μία δημοσίευση. Για την βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης (SEO) , KPI θα μπορούσε να είναι το CTR ή το BR μιας συγκεκριμένης σελίδας.

MAP

Marketing Automation Platform / Πλατφόρμα Αυτοματοποίησης Μαρκετινγκ: Είναι η χρήση λογισμικού για την αυτοματοποίηση των ενεργειών Μάρκετινγκ.

PR

Public Relations / Δημόσιες Σχέσεις: Είναι μία επικοινωνιακή στρατηγική που δημιουργεί αμοιβαία ευεργετικές σχέσεις ανάμεσα στις  επιχειρήσεις και το κοινό τους.  Μπορούν ακόμα να αποδοθούν ως η πρακτική της διαχείρισης της επικοινωνίας ανάμεσα σε έναν οργανισμό και το κοινό του.

PV

Page Views / Επισκέψεις Σελίδας: Ο αριθμός των επισκέψεων που έχει μια ιστοσελίδα.

QR Code

Quick Response Barcode: Είναι μια μορφή Barcode που χρησιμοποιούνται για να συνδέσουν το offline Μάρκετινγκ με το Online.

QS

Quality Score / Δείκτης ποιότητας: Είναι η βαθμολογία της Google για την ποιότητα των διαφημίσεων, των λέξεων κλειδιών και των σελίδων προορισμού.

ROI

Return on investment / Απόδοση των Επενδύσεων: Το κέρδος ή η οικονομική ανάπτυξη που προήλθε από μία συγκεκριμένη επένδυση.

ROMI

Return on marketing investment / Απόδοση των Επενδύσεων Μάρκετινγκ: Είναι παρόμοιο με το ROI (από πάνω), αλλά αναφέρεται συγκεκριμένα σε όλες τις επενδύσεις και ενέργειες μάρκετινγκ.

RSS

Really simple syndication: Είναι η προτυποποιημένη μέθοδος ανταλλαγής ψηφιακού πληροφοριακού περιεχομένου από έναν διαδικτυακό εκδότη σε διαδικτυακούς χρήστες. Μέσω αυτής, οι χρήστες μπορούν να λαμβάνουν ενημερώσεις και φρέσκο περιεχόμενο την στιγμή που αυτό δημοσιεύεται.

RT

Retweet: Ένα retweet είναι όταν κάνεις repost ένα tweet δικό σου ή κάποιου άλλου.

RTD

Real Time Data: Είναι πληροφορίες που συγκεντρώνονται σε πραγματικό χρόνο, χωρίς καθυστέρηση.

SM

Social Media/ Κοινωνικά Δίκτυα: Είναι εφαρμογές και ιστοσελίδες που επιτρέπουν στον χρήστη να δημιουργεί και να κοινοποιεί περιεχόμενο ή να συμμετέχει σε κοινωνική δικτύωση.

SMM

Social media marketing/ Μάρκετινγκ Κοινωνικών Δικτύων: Περιγράφει όλες τις ενέργειες που πραγματοποιούνται μέσω κοινωνικών δικτύων για την προώθηση μιας επιχείρησης και των προϊόντων/ υπηρεσιών που προσφέρει.

SWOT

Strengths, weaknesses, opportunities, threats/ Δυνάμεις, αδυναμίες, ευκαιρίες, απειλές: Η ανάλυση SWOT αναφέρεται στην εκπόνηση μελέτης μιας επιχείρησης με απώτερο σκοπό την κατανόηση αυτών των παραγόντων - τις εσωτερικές της δυνάμεις και αδυναμίες καθώς και όποιες εξωτερικές ευκαιρίες και απειλές.

UX

User experience / Εμπειρία Χρήστη: Η συνολική εμπειρία ενός ατόμου που χρησιμοποιεί μία ιστοσελίδα ή μια εφαρμογή, που δεν αφορά μόνο την εμφάνιση της ιστοσελίδας.

WOM

Word-of-mouth / Διάδοση από στόμα σε στόμα: Οποιαδήποτε πληροφορία ή προτάσεις που διαδίδονται από ένα άτομο σε ένα άλλο. Παραδοσιακά, η WOM ήταν αποκλειστικά λεκτική, πλέον όμως μπορεί να αναφέρεται και σε διαδικτυακές peer-to-peer ή B2B επικοινωνίες.

IBL

Inbound Links: Πρόκειται για συνδέσμους που βρίσκονται σε άλλες σελίδες και οδηγούν χρήστες στην δική σας ιστοσελίδα.

UI

User interface / Το περιβάλλον χρήστη: Είναι το περιβάλλον που επιτρέπει σε έναν χρήστη να ελέγχει ή να περιηγείται σε μία πλατφόρμα, εφαρμογή η μέρος λογισμικού σε γραφικό περιβάλλον.

URL

Uniform resource locator / Ενιαίος Εντοπιστής Πόρων: Πρόκειται για την διεύθυνση μιας ιστοσελίδας. To URL είναι μία συγκεκριμένη σειρά χαρακτήρων που υποδηλώνει την τοποθεσία ενός ιστότοπου ή αρχείου στο διαδίκτυο. Κάθε ιστοσελίδα έχει μια μοναδική διεύθυνση URL, ώστε να τις εντοπίζουν οι χρήστες.

 

If you found the article useful, help us spread the word! (just click, it's free!)
SHARE THE ❤️


This article has: ... comments. View them and add yours! Open Comments